YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
MÜTERCİM TERCÜMANLIK
Bölüm Başkanı: DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL DÖNMEZ

Erasmus Koordinatör: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YONCA GÜL UĞURLU

Farabi Koordinatör: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YONCA GÜL UĞURLU

Mevlana Koordinatör: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YONCA GÜL UĞURLU

AKTS Koordinatör: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YONCA GÜL UĞURLU

Amacı: Mütercim-Tercümanlık Programının akademik anlamda kuruluş amacı modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemleri ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, edebiyat, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, maliye ve uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip, yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli çevirmenler yetiştirmektir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan saygın bir bölüm olmak ve bölümü en önde gelen bir konuma çıkarmaktır.

Misyon: Mütercim-Tercümanlık Programının amacı öğrencileri mütercim-tercümanlık (çeviribilim) alanında eğitmek, kişisel beceri ve yeteneklerini geliştirmek, mesleklerini kullanma imkanı sağlayacak düşünme, yöntem bulma ve yorum getirme yollarını öğretmek, mesleki deneyim kazandırmak, kişisel ve toplum haklarını yasalar dahilinde gözetmek ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış, sosyal ilişkileri gelişmiş iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.

Program Dili: İngilizce, Arapça

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Programı 2017-2018 akademik yılı itibariyle lisans (İngilizce Mütercim-Tercümanlık) ve lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabul etmeye başlayacaktır. Programın amacı modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemleri ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, edebiyat, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, maliye ve uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip, yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli çevirmenler yetiştirmektir. Yoğun bir eğitim programının uygulanacağı lisans programında öğrencilerin mezuniyette hedef dili (İkinci yabancı dil olarak da Almancayı) yetkin bir şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır. Dört yıllık lisans programı boyunca, öğrenciler özellikle iş dünyasının ve Avrupa Birliğinin beklentilerini karşılayacak biçimde, yazılı ve sözlü çeviri alanlarında ihtiyaç duyulacak tüm donanımları kazanacaklardır. Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi doktor, ve 4 öğretim görevlisinden oluşan zengin kadrosu ve dil laboratuvarları, akıllı tahtalar üzerinden kullanılan interaktif yazılımlar gibi her türlü donanım ile 4 yıllık lisans programında öğrencilerine en yüksek kalitede eğitim sunacaktır. Mütercim-Tercümanlık Lisans Programının eğitim dili %100 hedef dilde olacağından, programa hazırlık için 1 yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi verilecektir. 4 yıllık lisans eğitimi esnasında öğrenciler için Erasmus+ ve Mevlana programları aracılığıyla yurt dışında eğitim alma fırsatları sunulacaktır. İlaveten, başka uluslararası projeler ile de yurtdışındaki üniversiteler ile işbirlikleri sağlanacak, ve öğrencilerin yurtdışında bulunma, yabancı öğrenciler ile iletişim içerisinde bulunması için fırsatlar sağlanacaktır. Dördüncü yılda öğrenciler, hem birinci dönem hem de ikinci dönemde alacakları Çeviri Uygulamaları adlı uygulamalı ders kapsamında, okulumuzun sanayi ve diğer kuruluşlar ile yapacağı ortak çalışmalar çerçevesinde staj yapacaklar ve bu sayede kendilerini mezun olduktan sonra atılacakları iş hayatına daha iyi hazırlama imkanı bulabileceklerdir. Ayrıca, yine dördüncü yılda alacakları Çeviri Projesi dersinde danışman öğretim üyeleri gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığıyla koordineli olarak yapacakları projelerle orijinal bir ürün ortaya koymaları hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa öğrenci kabulü "Selçuk Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANA DAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Mezuniyet Şartları: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılarak eğitime başlaması öngörülen Mütercim Tercümanlık Programından mezun olabilmek için 240 AKTSyi tamamlamak gerekmektedir. Ders programı, yazılı ve sözlü çeviriler için gerekli olan özel yetenekleri geliştirmeyi ve sözlü ve yazılı alanda güncel kullanımın oluşmasını amaçlamaktadır. Ders programına ek olarak, birçok sayıdaki seçmeli dersler, profesyonel çevirmenlerde olması gereken kültürel geçmişin oluşmasını sağlamaktadır. Hedef dil alanlarındaki dil çalışmaları, sözlü ve yazılı anlama, sözlü ve yazılı çeviri, sözlü beceriklilik, denemeler, metin özetleme, not alma tekniklerini içermektedir. Seçmeli dersler ulusal devlet ve yönetim, siyasi, ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel yaşam ve kuruluş, güncel olaylar, Avrupa Teşkilatları, bilgisayar kullanımı, tıp gibi birçok alanları içermektedir. Hedef dilde seviyesi yeterli olmayan öğrenciler programa başlayabilmek için Zorunlu Hazırlık Programını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın işyeri yelpazesi de eğitim hedeflerine uygun olarak geniştir. Serbest veya kadrolu çevirmen, şirketlerde uluslararası ilişkilerden sorumlu sekreterlik, patent ve marka çevirmeni, yönetici asistanı, konsolosluk elemanı gibi işlere mezuniyet sonrası başlanabilmektedir ayrıca eğitimin geniş kültürel ve bilimsel altyapısı mezunlarımızın alanlarında yönlendirici ve yönetici konumuna kısa zamanda gelmesini sağlayarak redaktör, proje yöneticisi, çeviri bürosu işletmecisi, çeviri departmanı yöneticisi gibi konumlara gelmesini hızlandırmaktadır mezunlarımızın bir kısmı da Türkiyede ve yurtdışında iktisat, işletme, iletişim, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çeviribilim gibi bölümlerde ikinci bir eğitimde veya yüksek lisans eğitiminde başarılı olacakları düşünülmektedir. Mezunların istihdam alanları şöyledir: Sözlü ve yazılı çeviri hizmeti veren bürolar, yerel, ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel medya kurumları, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklar, DPT, MİT, TÜBİTAK, TSE gibi kamu kurum ve kuruluşları, bankaların kambiyo bölümleri, yayınevleri, editörlükler, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri, çeşitli milletlerarası kuruluşlar, uluslararası sivil toplum örgütleri, kitap çevirmenliği, yabancı misyon şeflikleri, gümrükleme ve ithalat, ihracat şirketleri. Ayrıca, Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, Çeviribilim, Dil ve Edebiyat ve Kültür ve Edebiyat bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler. Yabancı dil okutmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca, Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunlarının iş bulabilecekleri kurum ve kuruluşlardan bazıları şunlardır: 1. Dışişleri Bakanlığı 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullar başta olmak üzere, yabancı dil eğitimi veren bütün kurum ve kuruluşlar 4. Devlet Planlama Teşkilatı 5. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Diplomasi çevirmenliği için yabancı misyon temsilcilikleri 8. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesi 9. Dış Ticaret ile ilgilenen sanai kuruluşları 10. Üniversitelerin ilgili bölümleri 11. Yabancı dil öğretmeni istihdam eden resmi ve özel kuruluşlar 12. Uluslararası özel şirketler 13. Bankalar 14. TRT 15. Özel televizyon kuruluşları 16. Yayınevleri 17. Özel çeviri büroları 18. Yerli ve yabancı haber ajansları 19. Çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongreler 20. Turizm sektörü

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALESten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.