PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
HAKKINDA: Personel Daire Başkanlığı insan öğesini ön plana çıkaran, onu yapının merkezinde gören personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. Personel Daire Başkanlığı Yönetimi Üniversitemiz içerisinde insanın stratejik öneminin farkına vararak, onu maliyet unsuru görmekten çok, kuruluşa değer katan kurumun etkinlik ve verimliliğe ulaşmasında önemli derec...
MISYON: Devlet dairelerine ilişkin bugün git yarın gel mantığını ve önyargıyı ortadan kaldırmak ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdürmek....
VIZYON: Üniversitemizin strateji ve politikaları ile ilgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, akademik ve idari personelin işe yerleştirme, terfi, atama, istifa, emeklilik, vb. özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi, idari personelin değişen koşullara uyumunun ve sürekli gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim ihtiyaçları... devamı için tıklayınız...