MİMARLIK FAKÜLTESİ
HAKKINDA: 7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazete: "BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı:2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adının Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması Millî Eğitim Bakanlığının 7/9/2012 tarihli ve 2...
MISYON: Mimarlık alanında insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, hızla değişen dünyada, değişimin önünde düşünüp, toplumu ve onun ihtiyaç duyduğu geleceğin mekânlarını üreten, ulusal ve yerel değerlerini evrensele taşıyabilecek, uluslar arası rekabetin her düzeyinde yarışabilecek, tarih, kültür ve çevre bilincine sahip, toplumsal çıkarları önceliyen, çağdaş ve girişimci meslek adamları...
VIZYON: Fakültemiz: Mimarlık alanında, yerel değerlerimizi evrensel düzeye taşıyacak ve dün - bugün - yarın çizgisinde sürdürebilir Mimariye ulaşarak Mimarlığı insanı ve insanlığı yücelten bir araç, bilim ve uygulama alanı olarak, insanlığın hizmetine sunmayı vizyon olarak görür. Bu amaçla Yerel, Ulusal ve Uluslararası seviyede eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve... devamı için tıklayınız...