ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş ara kademe insan gücü (Tekniker) yetiştirerek, ülkemizin ihracata yönelik endüstri dalları başta olmak üzere sanayi ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artıracak yönde destekleme üzere 11.11.1991 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve 1992-93 Eğitim-Öğretim yılın...
MISYON: Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak ülkemizin daha ileriye doğru ve sürekli gelişimini sağlamak için, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına yürekten inanan, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, ilgili sektörlerde iş d...
VIZYON: Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ilçemiz ve bölgemizde tercih edilen, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülke sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, Üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü, Atatürk ilkelerine bağlı olan, Zamanın kıymetini bilen, Özgün araştırmalar yapan, Toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, ... devamı için tıklayınız...