İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 1986-1987 öğretim döneminde açılan İşletme Bölümünü bünyesine alarak 1987-1988 öğretim yılında İktisat ve İşletme bölümleriyle öğretime başlamıştır. Daha sonra ki yıllarda Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin de kurulduğu Fakültede 1998-1999 ...
MISYON: Fakültemizin misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Bu misyon doğrultusunda Fakültemizin temel amacı uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin akademisyenlerinin yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlay...
VIZYON: Uzun vadede hedefimiz tüm kademeleri ile bilgi ve görüş alış verişinde bulunan, tecrübelerin zaman içinde olgunlaştırdığı ilkelere dayalı olarak kararlarını veren açık ve şeffaf yönetimiyle,hem yakın bir dayanışma hem de olumlu bir rekabet havası içinde çalışan, kendi alanlarındaki bilgi birikimini yakından takip eden, gerek ulusal gerekse de uluslararası pl... devamı için tıklayınız...