Etkinlik Takvimi
24.06.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
UFUK 2020
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 20.03.2017 10:45:00

Değerli Araştırmacılar

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

 Bu programların sekizincisi, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan Ufuk2020 Programı'dır. Yenilenen Ufuk2020 Destekleri ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.h2020.org.tr/tr web sitesinde daha etkin ve verimli şekilde inceleyebilir, Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları'na üye olarak ilgi alanınızdaki faaliyetleri takip edebilirsiniz. İlgili web sitesinden Açık Çağrılar sekmesinden, başvurabileceğiniz fon mekanizmaları hakkında bilgi aldıktan sonra TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri'ne başvurabilir, böylece projenizin Ufuk2020'deki başarı şansını artırabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.