DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
SAHNE SANATLARI
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 PÇ 1. Şarkı söyleme için gerekli teknik özellikleri en iyi şekilde gerçekleştirir.
P.Ç.2 PÇ 2. İyi bir müzik kulağı ve müzik teorisi eğitimine sahip olur.
P.Ç.3 PÇ 3. Üstün bir müzikalite ve artistik performansa sahiptir.
P.Ç.4 PÇ 4. Sahnede tek başına ya da grup içinde uyumlu olarak çalışabilir.
P.Ç.5 PÇ 5. İyi bir oyunculuk ve sahne tekniğine sahiptir.
P.Ç.6 PÇ 6. Belli başlı opera, operet, oratoryo ve lied eserlerinden oluşan repertuara sahiptir.
P.Ç.7 PÇ 7. İcra edeceği farklı dönemlere ait eserleri en iyi şekilde yorumlar.
P.Ç.8 PÇ 8. Farklı dillerdeki eserlerin sözlerini doğru telaffuz eder.
P.Ç.9 PÇ 9. Müzik tarihi ile opera ve şarkı sanatının tarihsel gelişimini en iyi şekilde bilir.
P.Ç.10 PÇ 10. Çalışacağı eserlerin müziksel analizini yapabilir.
P.Ç.11 PÇ 11. Program dahilinde öğrendiği repertuarı ve bilgileri mesleğin gerektirdiği ortamlarda uygulayabilir ve aktarabilir.
P.Ç.12 PÇ 12. Bu programdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası alanda opera sanatçısı olarak eğitimlerine ilişkin kurumlarda görev alabilirler veya lisansüstü eğitimle birlikte akademik alanda ilerleyip alanlarına ilişkin öğretim elemanı olabilirler.
P.Ç.13 T1. Oyunculuk sanatının teorik ve uygulamaya dair bilgilerini sahnede uygular.
P.Ç.14 T2. Tiyatro oyunlarını dramaturjik açıdan inceler, sahne uygulamasında dönemin özelliklerini tavır ve diksiyona da yansıtır.
P.Ç.15 T3. Oyunculuk sanatının gereği olan ses, kulak, ritm duygusu, diksiyon vs. alanında kendini geliştirirken bedeniyle de sahnede esnek olabilmek için gerekli olan dans, sahne hareketi ve eskrim gibi yetilere sahip olur.
P.Ç.16 T4. Alana yönelik etkinlikler kapsamında, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak, sanatsal fikir ve uygulamalarını sözlü ve yazılı bir biçimde ifade ederek iletişim kurabilir.
P.Ç.17 T5. Türk tiyatrosunun yanı sıra dünya tiyatrosunu da dönem ve tiyatro akımları doğrultusunda inceler, böylece başka ülkelere ait tiyatro eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.18 T6. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, kültürel ve sanatsal konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
P.Ç.19 T7. Meslekî/sanatsal ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
P.Ç.20 T8. Oyunculuk eğitimine temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgi sahibi olur.
P.Ç.21 T9. Ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, toplumun kültür ve sanat ihtiyacına olan katkı düzeyini değerlendirir, sanatsal sorunları takip edebilir ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini üretebilir.
P.Ç.22 T10. Bu programdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslar arası alanda tiyatro sanatçısı olarak eğitimlerine ilişkin kurumlarda görev alabilirler veya lisansüstü eğitimle birlikte akademik alanda ilerleyip alanlarına ilişkin öğretim elemanı olabilirler.
P.Ç.23 Sahne Sanatları programı bünyesinde Tiyatro ve Opera alanlarına ilişkin becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde sergileyebilmek.
P.Ç.24 Sahne Sanatları programı bünyesinde Tiyatro ve Opera alanlarında ulusal ve uluslararası bilgi ve beceriyi sağlamış olmak.