AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HAKKINDA: Fakültemiz, 2010 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. 2013-2014 öğretim yılında ilk öğrenciler alınmıştır....
MISYON: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir fakülte olmaktır....
VIZYON: Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF, disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön planda tutan nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.... devamı için tıklayınız...