AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu

Başkan

Prof. Dr. H. Serdar ÖĞE

Fakülte Dekanı

Üye

Prof. Dr. Gülise GÖKÇE

İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Atila KARAHAN

Akşehir İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Selçuk BALI                                         

Akşehir İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Hülya EŞKİ UĞUZ

İİBF Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Emine ARSLAN                             

Akşehir İİBF Öğretim Üyesi